Boekrecensie

Een recensie van mijn boek is te lezen op de blog van Sandra schrijft en leest.

Het bankgeheim, een gewoonte van wederzijds vertrouwen?

http://sandraschrijftenleest.wordpress.com/2014/10/06/het-bankgeheim-een-gewoonte-van-wederzijds-vertrouwen/

Toekomst van de Europese Spaarrichtlijn

Naar aanleiding van het voorstel tot wijziging en uitbreiding van de Europese Spaarrichtlijn, dat na lange onderhandelingen door de Europese Raad werd goedgekeurd op 24 maart 2014, rijst de vraag of de uitgebreide Spaarrichtlijn tegen de effectieve inwerkingtreding al niet de facto achterhaald zal zijn. In dit artikel gaat de auteur in op de bestaande Europese Spaarrichtlijn.

Mijn artikel is te lezen in Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB), nr. 6

DSC_0027

Bericht voor mijn Nederlandse volgers en bezoekers

Volgend bericht is belangrijk voor de talrijke Nederlandse volgers en bezoekers van mijn blog.

Mijn boek is nu ook te koop via volgende Nederlandse websites:

- Managementboek.nl:

http://www.managementboek.nl/boek/9789048616381/het-einde-van-het-zwitsers-bankgeheim-dirk-de-wolf#nav-auteurs

- Juridischboek.nl:

https://juridischboek.nl/boek/9789048616381/het-einde-van-het-zwitsers-bankgeheim-dirk-de-wolf

Stichting in Zwitserland

De stichting (Stiftung): is een bijzondere rechtsvorm zonder leden of vennoten, waarin één of meer personen hun patrimonium onderbrengen met een specifiek doel. Ze wordt vooral gebruikt in het kader van vermogensbeheer / -planning en kan worden opgericht door middel van een authentieke akte of een testament.

Stichtingen dienen zich te registeren in het handelsregister tenzij het een religieuze of een familiestichting is. De stichting krijgt rechtspersoonlijkheid via de inschrijving in het handelsregister. De stichting is dus een rechtspersoon (in tegenstelling tot een trust). Die vaak wordt gebruikt als rechtsvorm voor een goed doel. In zo’n geval heeft de stichting een filantropische doelstelling. De juridische wetgeving betreffende stichtingen in Zwitserland is geregeld in art. 80 tot en met art. 89 ff. ZGB (Zivilgesetzbuch) en wordt wereldwijd beschouwd als één van de meest liberale.

Verschil met een trust

Een trust is te definiëren als een vorm van fiduciaire eigendom, waarbij de oprichter van de trust of settlor een patrimonium schenkt aan de bewaarder of trustee, met als bedoeling dat deze laatste het patrimonium gebruikt ten voordele van een aantal begunstigden of beneficiaries.