Strengere straffen voor klokkenluiders

Op maandag 24 november heeft de Zwitserse Senaat de gevangenisstraffen verhoogd tot een maximum van vijf jaar voor werknemers van een bank die gestolen cliëntgegevens doorgeven. Het Huis van Afgevaardigden (de parlementaire vergaderzaal) had de amendementen reeds in September goedgekeurd.

De huidige wetgeving heeft enkel toepassing op bankiers die schuldig bevonden worden aan het stelen en doorgeven van gegevens. Ze worden geconfronteerd met gevangenisstraffen van maximaal drie jaar.

Voorstanders van deze maatregel halen aan dat deze strengere regels een preventief effect zullen hebben en een impuls van vertrouwen zullen geven aan de Zwitserse financiële sector.

Tegenstanders van deze maatregel halen aan dat het amendement overbodig is omdat de regering al heeft ingestemd met een uitgebreid systeem van automatische uitwisseling van fiscale informatie. Deze gegevensuitwisseling zal gebaseerd zijn op de zogenaamde Common Reporting Standard (CRS) ontwikkeld door de OESO. Meer info op:

http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=55327

G20-top Brisbane: fiscale optimalisatie van bedrijven

Tot voor kort stelden velen dat belastingontwijking en planning niet problematisch is omdat het wettelijk is. De G20 leiders zeggen sinds september 2013 (G20-top in St-Petersburg) dat aggressieve ontwijking de eerlijke concurrentie verstoort. De G20 leiders hebben zich toen geëngageerd tot de uitvoering van het OESO-actieplan dat tot doel heeft belastingontwijking door multinationals terug te dringen door een verregaande internationale coördinatie inzake fiscaliteit.

De G20 is vandaag positief over de vooruitgang die, onder leiding van de OESO, geboekt is tegen de belastingoptimalisatie. Ze hebben het dan specifiek over de ‘fiscale ruling’, een praktijk die door Luxemburg gebruikt wordt en die onlangs aan het licht kwam door LuxLeaks. De G20 willen dat dossier in 2015 afronden en willen tegen dan ook meer transparantie over die belastingdeals.

Ook willen de landen van de G20 op een betere manier belastinginformatie uitwisselen met elkaar. Men hoopt dat dit ervoor zal zorgen grote bedrijven belastingen betalen in hetzelfde land waar ze hun winsten behalen. De G20 denkt op deze manier het mondiale belastingstelsel weer integer en eerlijker te maken.

Meer informatie hierover is te vinden op:

https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/brisbane_g20_leaders_summit_communique.pdf

https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/OECD_secretary-generals_report_tax_matters.pdf

OESO schakelt versnelling hoger voor uitwisseling bankgegevens

Op het tweedaagse Global Forum in Berlijn discussiëren in totaal 122 landen en jurisdicties onder meer over internationale samenwerking op fiscaal vlak.

Momenteel bestaat er al een conventie van de OESO en de Raad van Europa over wederzijdse administratieve bijstand en een EU-richtlijn over de samenwerking op fiscaal vlak voor het uitwisselen van gegevens. Heel wat staten sloten ook een akkoord met de Verenigde Staten (Fatca) om financiële gegevens automatisch uit te wisselen.

Die akkoorden brachten de OESO en de G20 ertoe om een veralgemeende regeling van automatische gegevensuitwisseling tussen de lidstaten uit te werken via een standaardmodel van akkoord tussen lidstaten.

Dat model werd op 29 oktober 2014 door 51 jurisdicties ondertekend in Berlijn. Dit multilateraal akkoord zal de automatische uitwisseling van informatie met betrekking tot financiële rekeningen vanaf september 2017 activeren. De OESO kwalificeert dit akkoord als een belangrijke stap in de richting van een bespoediging van de internationale samenwerking in dienst van de strijd tegen de fiscale fraude.

Meer info op: http://www.oecd.org/newsroom/major-new-steps-to-boost-international-cooperation-against-tax-evasion-governments-commit-to-implement-automatic-exchange-of-information-beginning-2017.htm

Boekrecensie

Een recensie van mijn boek is te lezen op de blog van Sandra schrijft en leest.

Het bankgeheim, een gewoonte van wederzijds vertrouwen?

http://sandraschrijftenleest.wordpress.com/2014/10/06/het-bankgeheim-een-gewoonte-van-wederzijds-vertrouwen/

Toekomst van de Europese Spaarrichtlijn

Naar aanleiding van het voorstel tot wijziging en uitbreiding van de Europese Spaarrichtlijn, dat na lange onderhandelingen door de Europese Raad werd goedgekeurd op 24 maart 2014, rijst de vraag of de uitgebreide Spaarrichtlijn tegen de effectieve inwerkingtreding al niet de facto achterhaald zal zijn. In dit artikel gaat de auteur in op de bestaande Europese Spaarrichtlijn.

Mijn artikel is te lezen in Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB), nr. 6

DSC_0027