Het bankgeheim in Oostenrijk op de schop

Oostenrijk schaft zijn omstreden bankgeheim af om een grote belastinghervorming te realiseren. De rood-zwarte coalitie behaalde dinsdag de vereiste tweederdemeerderheid in het parlement dankzij de groenen, die in de oppositie zitten. Het hele pakket hervormingen, dat begin 2016 van kracht wordt, zal de staatskas ongeveer 5 miljard euro opleveren. Het geld dient voor een loonlastenverlaging.

Wetgeving

De huidige wet die van kracht is voor het bankgeheim, is artikel 38 Bankwet van 1 januari 1994. Dit artikel bepaalt dat er geen bankgegevens bekend mogen worden gemaakt. Er zijn echter wel uitzonderingen op deze regel. Wanneer de rechtbank goedkeuring geeft voor het bekendmaken van bankgegevens, geldt het bankgeheim niet. Daarnaast wordt het bankgeheim ook opgeheven wanneer er bankgegevens nodig zijn voor fiscale strafzaken. De mogelijkheid om het bankgeheim te veranderen of op te heffen is ook vastgelegd. Men kan de wetgeving omtrent het bankgeheim slechts amenderen mits aanwezigheid van minimum de helft van de Oostenrijkse parlementsleden en indien de goedkeuring met minimum tweederden meerderheid plaatsvond.

Met het afschaffen van het Oostenrijkse bankgeheim zijn er binnen de EU geen landen meer met geheime bankrekeningen. Luxemburg werkt sinds dit jaar mee aan het uitwisselen van gegevens van spaarders. Vanaf 2018 wisselt ook Zwitserland gegevens uit over rekeninghouders binnen de EU.

Meer info:

Nationalrat winkte Steuerreform durch; http://kurier.at/politik/inland/nationalrat-winkte-steuerreform-durch/140.209.097

Nationalrat: Bankgeheimnis de facto abgeschafft; http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4771696/Nationalrat_Bankgeheimnis-de-facto-abgeschafft-

Zwitsers bankgeheim doorgelicht

De Zwitserse regering heeft op 14 januari 2015 twee wetsvoorstellen ingediend die een einde kunnen maken aan het Zwitsers fiscaal bankgeheim. De Zwitserse regering wil de privacy voor buitenlandse rekeninghouders opheffen en de uitwisseling van bankgegevens met buitenlandse overheden mogelijk maken. De twee wetsvoorstellen worden naar verluidt in de herfst of in de winter dit jaar in het Zwitsers parlement behandeld. Het bankgeheim binnen Zwitserland wordt niet langer een onaantastbare status toegedicht die het enkele jaren geleden nog had. In dit artikel wordt het Zwitsers bankgeheim en de invloed van de recente ontwikkelingen vanuit de OESO en de Verenigde Staten erop besproken.

Mijn artikel is te lezen in Internationale Fiscale Actualiteit, nr. 5

DSC_0009

 

 

 

eBook: Global Tax Transparency

Global Tax TransparencyUnderstanding FATCA and having a comprehensive FATCA compliance program is essential for financial firms to limit non-compliance risk and meet obligations with relevant IGA’s. The US has made inroads on the Exchange of Information front and tax havens like Switzerland have declared a willingness to meet or even exceed OECD standards in this area. The Common Reporting Standard is the latest building block of regulation in the march towards a global automatic exchange of information. In the meanwhile, it is clear that the EU is keen to develop its own version of FATCA. Its chosen way of doing this is to extend the Administrative Co-operation Directive.

eBook: http://www.slideshare.net/DirkDeWolf/global-tax-transparency-47192189

Buitenlandse bankrekeningen onder de loep!

Vanaf vandaag (27 Maart 2015) is mijn gratis E-book, Grensoverschrijdend financieel advies, te downloaden bij Multiraedt.

https://www.multiraedt.nl/ebook/grensoverschrijdend-financieel-advies/

Korte omschrijving:

Grensoverschrijdend financieel adviesDe internationale samenwerking op het gebied van fiscale transparantie en vermijding van belastingontwijking is zeer uitgebreid. Op initiatief van de OESO, de EU en de VS zijn enorme stappen genomen, die enkel jaren geleden onmogelijk leken. Dit boek geeft een inzicht in de internationale tendens naar automatische gegevensuitwisseling en in het verdwijnen van de fiscale anonimiteit.

Slideshare: http://www.slideshare.net/DirkDeWolf/e-book-grensoverschijdend-financieel-advies

Das Schweizer Bankgeheimnis unter Druck

Unter dem Begriff Bankgeheimnis versteht man die Verschwiegenheitspflicht und das Auskunftsverweigerungsrecht einer Bank gegenüber Dritten hinsichtlich der finanziellen Situation eines Kunden. In der Schweiz wird das Bankgeheimnis als Schutz der ökonomischen Privatsphäre des Kunden verstanden. Es war und ist nicht absolut, denn es bietet Kriminellen keinen Schutz. Banken erteilen insbesondere in- und ausländischen Strafbehörden auf Grund gesetzlich vorgegebener Verfahren Auskunft. Das Bankgeheimnis wird ferner als wesentlicher Standortvorteil des Schweizer Finanzplatzes begriffen.

Wietere Informationen finden Sie auf den folgenden Website: http://steuerportal.ch/news/das-schweizer-bankgeheimnis-unter-druck

 

Zwitsers bankgeheim verleden tijd in 2018

Zwitserland en de EU hebben op 19 maart 2015 een akkoord gesloten om vanaf 2018 belastinggegevens te gaan uitwisselen. Zwitserland zal de EU-lidstaten vanaf 2018 heel wat informatie (zoals identificatiegegevens, … ) moeten doorgeven over rekeningen die hun burgers in Zwitserland hebben.

EU-onderdanen zullen hun inkomsten niet langer voor de fiscus kunnen verbergen door ze op een Zwitserse rekening te parkeren. Op die manier gaat Zwitserland verder op het elan van de nieuwe, binnen de OESO en de G20, afgesproken globale standaard voor de automatische uitwisseling van bankgegevens.

Meer info: http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=56622

 

 

De peer review van Zwitserland

Op 16 maart 2015 is Zwitserland toegelaten tot fase 2 van de peer review. Dit is de conclusie van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (of kortweg Global Forum) in haar verslag, dat ze op 16 maart 2015 heeft gepubliceerd, inzake het wettelijk kader voor Zwitserland voor administratieve bijstand op fiscaal gebied. Het verslag erkent dat Zwitserland de nodige inspanningen heeft geleverd om te voldoen aan de internationale standaard voor de uitwisseling van informatie op verzoek. Fase 2 van het peer review over de praktische tenuitvoerlegging moet beginnen in het vierde kwartaal van 2015.

De link naar mijn column: http://us9.campaign-archive1.com/?u=f41ff499474c2423139b0c6dc&id=8379a84ec6

Het officiële persbericht: http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=56568

Federal Council discusses legal basis for administrative assistance in tax matters (13/05): http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=57269