BBI onderzoekt info over Zwitserse rekeningen van Belgen

steuerstreit_daten_cdDe Belgische fiscus krijgt via Duitsland informatie over Zwitserse rekeningen van Belgen waarop meer dan 4,7 miljard Zwitserse frank (4,3 miljard euro) stond. Minister van Financiën Johan van Overtveldt heeft de BBI de opdracht gegeven om de informatie grondig uit te spitten.

De informatie is afkomstig van de groen-rode deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen, wiens belastingdiensten liefst 101 miljard Zwitserse frank (93 miljard euro) geparkeerd geld van buitenlandse bedrijven en privé-personen op het spoor kwamen in Zwitserland. Informatie die ze recent naar de andere Europese lidstaten doorstuurden:

Let wel, het gaat om informatie over Zwitserse rekeningen van Belgen op referentiedag 1 juli 2006. Sindsdien is al geld van de rekeningen verdwenen. Het is evenmin duidelijk hoeveel overlap er nog is met de rekeningen die meer dan 2.450 Belgen hadden bij de Zwitserse dochter van HSBC in Zwitserland.

Nederlandse zwartspaarders: Groepsverzoek

Credit-SuisseCredit Suisse heeft haar rekeninghouders op 4 maart per brief ingelicht dat de bank gegevens gaat delen met de Nederlandse Belastingdienst.

Het is de tweede keer dat een Zwitserse bank haar Nederlandse cliënten gewaarschuwd heeft dat het gegevens gaat delen met de Belastingdienst. Eind vorig jaar werd bekend dat de Zwitserse bank UBS gegevens heeft verstrekt op verzoek van de Belastingdienst.

Het zou ook dit keer gaan om een groepsverzoek, waarbij bankgegevens van alle Nederlanders worden verstrekt die tussen 1 februari 2013 tot en met 31 december 2014 een rekening hadden bij Credit Suisse, waar minstens € 1.500 op stond. Ook de gegevens van inmiddels opgeheven bankrekeningen worden uitgewisseld.

Opties:

 1. Rekeninghouders hebben twintig dagen om bezwaar te maken tegen de gegevensuitwisseling  bij de Zwitserse fiscus en kunnen vervolgens naar het Bundesverfassungsgericht stappen als hun bezwaar wordt afgewezen.
 2. Open kaart spelen met de Belastingdienst en gebruik maken van de inkeerregeling.

Meer info:

Rechtbank Zwitserland

De Zwitserse federale administratieve rechtbank in St. Gallen heeft op 21 maart 2016 een Nederlandse spaarder in het gelijk gesteld die bezwaar maakte tegen de beschikbaarstelling van zijn klantgegevens aan de Belastingdienst door zijn bank UBS. Het verzoek van de fiscus om uitlevering van de gegevens druist in tegen het belastingverdrag tussen Zwitserland en Nederland, zo oordeelde de rechter.

Implementatie van OESO BEPS maatregelen

BEPSOp 5 oktober 2015 zijn de definitieve actierapporten van het project ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS) openbaar gemaakt die de OESO op verzoek van de G20 heeft opgesteld. De OESO strijd al langer tegen het uithollen van de belastbare grondslag en het verplaatsen van inkomstenbestanddelen naar laagbelaste omgevingen.

Het BEPS-actieplan omvat 15 acties:

 1. Het monitoren van de digitale economie
 2. De effecten van hybride structuren neutraliseren
 3. Het versterken van CFC regels
 4. Uithollen belastbare basis via interestaftrek en andere financiële betalingen tegengaan
 5. Schadelijke fiscal praktijken bestrijden via o.m. transparantie en ‘substantie’ vereisten
 6. Tegengaan van misbruiken van het modelverdrag
 7. Het artificieel ontwijken van een vaste inrichting voorkomen
 8. Verzekeren dat Transfer Pricing (TP) resultaat in lijn ligt met waardecreatie: immateriële activa
 9. Verzekeren dat TP resultaat in lijn ligt met waardecreatie: risico’s en kapitaal
 10. Verzekeren dat TP resultaat in lijn ligt met waardecreatie: andere hogerisico transacties
 11. Methodologie ontwikkelen om BEPS op te volgen
 12. Belastingplichtigen verplichten om agressieve tax planning te melden
 13. TP documentatie
 14. Het oplossen van geschillen tussen landen effectiever maken
 15. Een multimateraal instrument ontwikkelen dat landen toelaat de BEPS resultaten snel te implementeren en dubbelbelastingverdragen aan te passen

Het feit dat de OESO in haar 15 punten tellende actieplan ook de interne verrekenprijzen eens te meer op de agenda zet, benadrukt andermaal het groeiend belang van deze materie in fiscale zaken.

EU anti-BEPS voorstel

De Europese Commissie (EC) stelde op 28 januari 2016 haar voorstel voor van een anti-BEPS-richtlijn waarbij de 28 lidstaten worden verplicht om de voornaamste BEPS-actiepunten binnen de drie jaar in een door Europa omlijnd wetgevend kader te gieten. De voorgestelde maatregelen, gegoten in zes anti-misbruikbepalingen, dienen als garantie dat winsten worden belast op de plaats waar de economische activiteiten die de winsten voortbrengen worden verricht en waar waarde wordt gecreëerd.

Het voorstel is een voorbode van de plannen van de EC om een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting in te voeren, de zogenaamde ‘Common Consolidated Corporate Tax Base’ (CCCTB).

Presentatie:

Artikel in IFA (nr. 4)

Mede door de toenemende globalisering groeide transfer pricing de laatste jaren uit tot één van de belangrijkste thema’s inzake internationale fiscaliteit. Voor ondernemers die buiten de landsgrenzen actief zijn, wordt transfer pricing tegenwoordig erkend als een risicofactor die nauwgezet moet opgevolgd en gecontroleerd worden. In dit artikel gaan we nader in op de principes van transfer pricing en verklaren we waarom deze problematiek een bijzonder aandachtspunt vormt binnen BEPS.

DSC_0001

Verwante publicatie:

De relatie tussen de EU en Zwitserland

swissZwitserland maakt ook anno 2016 geen deel uit van de Europese Unie (EU) en het heeft een bijzonder aparte en unieke relatie met de EU. De meest voorname oorzaken van deze speciale verhouding zijn het Zwitserse neutraliteitsbeginsel, haar directe democratie en haar federale staatsstructuur.

Het feit dat Zwitserland geen lid is van de EU betekent niet dat het land elk contact met de EU vermijdt. Integendeel, Zwitserland onderhoudt doorgedreven banden met de EU middels een zeer complex en een omvangrijk doolhof aan bilaterale overeenkomsten.

Het referendum van 9 februari 2014 hangt echter als een zwaard van Damocles boven de relaties tussen Zwitserland en de EU. Hierin heeft het Zwitserse volk geopteerd voor het autonoom beheer en de beperking van de immigratie, wat niet in overeenstemming is met de bilaterale overeenkomst met de EU over het vrij verkeer van personen.

 

Zwitserse bank Julius Baer onder vuur

Julius BärJulius Baer gaat de Amerikaanse overheid ruim een half miljard dollar betalen om strafvervolging te voorkomen. De Zwitserse vermogensbeheerder lag al jaren onder vuur, omdat het Amerikaanse klanten heeft geholpen belasting te ontduiken.

Twee bankiers van Julius Baer werden in 2011 beschuldigd van samenzwering met 180 Amerikaanse klanten. De adviezen van de bankiers leidden ertoe dat hun klanten voor een bedrag van $600 miljoen buiten het zicht van de Amerikaanse fiscus hielden. De beoogde schikking volgt op een reeks eerdere overeenkomsten tussen Zwitserse banken en de Amerikaanse overheid.

UBS was in 2009 de eerste grootbank die met de Amerikanen schikte, voor $780 miljoen:

Vorig jaar ging ook Credit Suisse, een andere grote Zwitserse bank, door de knieën voor $2,6 miljard:

 

Taxation and EU State Aid Law

State aidSince June 2013, the Commission has been investigating the tax ruling practices of Member States. It extended this information inquiry to all Member States in December 2014. The Commission in October 2015 decided that tax rulings for Fiat in Luxembourg and Starbucks in the Netherlands granted illegal selective tax advantages to the companies in breach of EU state aid rules. The Commission also has ongoing in-depth state aid investigations into tax rulings concerning Apple in Ireland, Amazon in Luxembourg and Belgium’s “excess profit” ruling system.

State aid

According to Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), state aid which affects trade between Member States and threatens to distort competition by favouring certain undertakings is in principle incompatible with the EU Single Market.

Tax rulings are generally not as such a problem under EU state aid rules. However, if a tax ruling results in a Member State providing selective advantages to specific companies or groups of companies, this distorts competition in the Single Market in breach of EU state aid rules.

Under the State aid rules contained in the EU treaties, State aid is an advantage given by a Member State to specific companies (or specific sectors of the economy), which affects competition within the EU. This advantage is not restricted to beneficial tax treatment: it can either be measures granting positive benefits (such as direct subsidies) or measures which enable a business to mitigate costs it would otherwise have incurred.

More information: Tax ruling practice

Report on tax rulings

On 25 November 2015, the European Parliament´s plenary adopted the TAXE Special Committee´s “Report on tax rulings and other measures similar in nature or effect”.

Tax rulings are recognised as a useful tool for pro­viding legal certainty and reducing risk; recourse to legitimate tax rulings should thus not be discouraged. The MEPs deplore the compromise on exchange of tax rulings information reached in the EU Coun­cil on 6 October, which falls short of main elements of the Commission´s original proposal, such as the submission of the exchanged information to the Com­mission, let alone further demands by the EP: MEPs had suggested to extend the exchange to domestic rulings, with no limits to retroactivity, thus including all rulings which are still valid. Governments granting illegal state aid should be sanctioned; as MEPs point out, the obligation of recipients to pay back benefits granted illegally might even be considered a reward of member states for having taken an illegal decision.

More information: Special Committee on Tax Rulings

Switzerland

Switzerland is not a member state of the European Union and has no specific legislation regarding state aid. However, the absence of comparable legislation in this field of law does not mean that state aid could be granted at discretion. In particular, state aid that could distort competition in Switzerland could be caught by public law meant to provide a fair and competitive level playing field, especially with regard to state-owned companies.