Belastingontduiking in Europese context

Op Europees vlak zijn reeds tal van maatregelen (o.a. de invoering van een Europees FATCA) genomen ter bestrijding van belastingfraude. De vraagt rijst echter of deze maatregelen voldoende zijn om belastingfraude drastisch terug te dringen?

Mijn artikel is te lezen in Fiscaal Praktijkblad, nr. 18

DSC_0015

 

 

 

Zwartspaarders kunnen geen kant meer op

De regering-Michel wil vanaf 2016 een nieuwe, deze keer permanente, fiscale regularisatie invoeren. Door de regularisatie zullen spaarders hun zwart geld uit het buitenland kunnen terugbrengen naar ons land mits het betalen van een boete. Ook andere Europese lidstaten willen zwart sparen tegengaan en proberen allereerst druk op nationaal niveau uit te oefenen. In deze bijdrage kijken we over de grens en bespreken we in hoofdlijnen de inkeerregeling, de Nederlandse versie van fiscale regularisatie.

Mijn artikel is te lezen in Internationale Fiscale Actualiteit, nr. 8

DSC_0010

 

 

Nederland jaagt op Zwitsers bankgeld

UBSNederland heeft de Zwitserse belastingdienst gevraagd gegevens van Nederlandse rekeninghouders bij de bank UBS door te spelen, bericht de krant Le Temps (Fisc: première demande groupée non américaine). Dit gebeurt in het kader van een onderzoek naar belastingontduiking en -ontwijking.

De krant meldt dat Nederland gegevens wil over Nederlanders die in de periode tussen februari 2013 en 31 december 2014 een bankrekening hadden bij UBS en tegenover de bank niet hebben bewezen dat ze in Nederland belasting hebben betaald op hun vermogen. Niet eerder zou Nederland een dergelijk omvangrijk verzoek hebben neergelegd in Zwitserland.

Juridisch experts spreken in Le Temps hun zorgen uit over de grootte van de aanvraag. Ze spreken van een mogelijke ‘fishing expedition’, een juridische term voor een aanvraag die als onredelijk wordt gezien, omdat het niet specifiek genoeg is.

Meer info:

In de Zwitserse krant Handelszeitung is op 12 November een artikel (Fahrstuhl zum Schafott) gepubliceerd waarin wordt geschreven dat de Zwitserse belastingdienst heeft ingestemd met het verzoek van de Nederlandse Belastingdienst om gegevens van Nederlandse rekeninghouders bij de UBS aan de Nederlandse Belastingdienst af te dragen. Het is echter nog niet duidelijk over hoeveel rekeninghouders het gaat en of de Belastingdienst op dit moment al over de informatie beschikt.

Meer info:

Mijn artikel hierover is te lezen in Fiscaal Praktijkblad nr. 17

DSC_0017

Waar is men nog veilig met zijn zwarte spaargeld?

nationalratHet Zwitserse parlement heeft met grote meerderheid een wet aangenomen die een einde maakt aan het bankgeheim voor buitenlanders met een Zwitserse rekening. De gegevens zullen automatisch worden doorgegeven aan de belastingdiensten in het thuisland van de rekeninghouder. Voorwaarde is wel dat het betrokken land daarover met Zwitserland een akkoord heeft gesloten.

De wet schrijft ook voor dat het Zwitserse parlement een akkoord met elk betrokken land moet goedkeuren vooraleer een automatische gegevensuitwisseling kan plaatsvinden met de buitenlandse belastingdiensten.

Nu overal in de Europese Unie het bankgeheim op de helling staat, rijst de vraag waar men nog veilig is met zijn zwarte spaargeld.

Meer info:

 

Toenemende macht van de fiscus

De fiscus heeft, als uitvoerende macht, de taak de belastingen te innen conform de fiscale wetgeving. Om dit op een rechtvaardige manier te laten verlopen heeft hij informatie nodig, veel informatie. Maar waar haalt de fiscus deze informatie vandaan en wat weet hij nu eigenlijk echt van u?

Mijn artikel is te lezen in Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB), nr. 3

Dirk 010

Het bankgeheim in Oostenrijk op de schop

OostenrijkOostenrijk schaft zijn omstreden bankgeheim af om een grote belastinghervorming te realiseren. De rood-zwarte coalitie behaalde dinsdag de vereiste tweederdemeerderheid in het parlement dankzij de groenen, die in de oppositie zitten. Het hele pakket hervormingen, dat begin 2016 van kracht wordt, zal de staatskas ongeveer 5 miljard euro opleveren. Het geld dient voor een loonlastenverlaging.

Wetgeving

De huidige wet die van kracht is voor het bankgeheim, is artikel 38 Bankwet van 1 januari 1994. Dit artikel bepaalt dat er geen bankgegevens bekend mogen worden gemaakt. Er zijn echter wel uitzonderingen op deze regel. Wanneer de rechtbank goedkeuring geeft voor het bekendmaken van bankgegevens, geldt het bankgeheim niet. Daarnaast wordt het bankgeheim ook opgeheven wanneer er bankgegevens nodig zijn voor fiscale strafzaken. De mogelijkheid om het bankgeheim te veranderen of op te heffen is ook vastgelegd. Men kan de wetgeving omtrent het bankgeheim slechts amenderen mits aanwezigheid van minimum de helft van de Oostenrijkse parlementsleden en indien de goedkeuring met minimum tweederden meerderheid plaatsvond.

Met het afschaffen van het Oostenrijkse bankgeheim zijn er binnen de EU geen landen meer met geheime bankrekeningen. Luxemburg werkt sinds dit jaar mee aan het uitwisselen van gegevens van spaarders. Vanaf 2018 wisselt ook Zwitserland gegevens uit over rekeninghouders binnen de EU.

Meer info:

Nationalrat winkte Steuerreform durch; http://kurier.at/politik/inland/nationalrat-winkte-steuerreform-durch/140.209.097

Nationalrat: Bankgeheimnis de facto abgeschafft; http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4771696/Nationalrat_Bankgeheimnis-de-facto-abgeschafft-