Maandelijks archief: december 2014

Pauschal of Lump Sum regeling

flagIn Zwitserland is het mogelijk voor een bepaalde groep van inwoners om te opteren voor de zogenaamde ‘Lump Sum regeling’ (beter bekend onder de ‘Pauschal-regeling’). In dit regime gaan deze personen niet op grond van hun inkomen en vermogen belastingen betalen maar op grond van de jaarlijkse geschatte kosten voor hun levensonderhoud.

Wie kan hiervan genieten?

Een persoon die:

  • zich voor de eerste keer of na een afwezigheid van ten minste tien jaar in Zwitserland gaat vestigen; en
  • in Zwitserland geen betaalde activiteit uitoefent.

Personen die voldoen aan de bovenstaande criteria kunnen een aanvraag doen bij de kantonale belastingdienst om van de ‘Pauschal-regeling’ te genieten. Indien de aanvrager getrouwd is, moet de echtgenoot in principe ook in Zwitserland gaan wonen en mag ook deze geen betaalde activiteit uitoefenen in Zwitserland.

Buitenlandse staatsburgers kunnen in principe voor onbepaalde tijd gebruik maken van de ‘Pauschal-regeling’. Deze wordt echter wel regelmatig door de lokale belastingdienst opnieuw beoordeeld of aangepast. Buitenlanders met een dubbele nationaliteit (buitenlands/Zwitsers) kunnen alleen van deze regeling gebruik maken in het jaar van aankomst in Zwitserland. Ditzelfde geldt voor Zwitserse staatsburgers. Het recht op de ‘Pauschal-regeling’ zal in principe vervallen wanneer de betreffende persoon in Zwitserland gaat werken of de Zwitserse nationaliteit krijgt.

Recente ontwikkelingen

Één van de belangrijkste wijzigingen in de afgelopen jaren is dat de ‘Pauschal-regeling’ in het kanton Zürich na een referendum is afgeschaft. Deze wijziging is alleen van toepassing op de kantonale en gemeentelijke belastingen in het kanton Zürich. De uitslag van het referendum is het kanton Zürich heeft geen invloed gehad op de federale belastingheffing.

Het uitgangspunt van de ‘Pauschal-regeling’ biedt aan de belastingplichtige en aan de kantonale belastingdiensten te veel speelruimte volgens enkelen. Het is onmiskenbaar zo dat de regeling in strijd is met het beginsel van de gelijke behandeling. Het is inderdaad moeilijk te verdedigen dat op grond van een vermeend voordeel voor Zwitserland voor een bepaalde groep welgestelde burgers een aangepast belastingregime geldt. Geen wonder dus dat er steeds meer bezwaren tegen de ‘Pauschal-regeling’ te horen zijn. Dit gaf aanleiding tot een referendum (op 30 november 2014) waarbij het gehele volk zich kon uitspreken over de regeling.

Op 30 november 2014 werd volgende beslist; rond 60% van de stemgerechtigden in Zwitserland is van mening dat de ‘Pauschal-regeling’ mogelijk moet blijven. Vooral het argument dat ieder kanton zelf kan en moet beslissen of het wel of niet buitenlanders pauschal wil betalen, heeft de doorslag gegeven. Voorts heeft een rol gespeeld dat zowel op het niveau van de Bund, als op dat van het kanton de voorwaarden per 2016 aanzienlijk worden aangescherpt.

Meer informatie hierover is te vinden op:

http://pauschalsteuer-abschaffen.ch/aktuell.html

http://www.parlament.ch/d/wahlen-abstimmungen/volksabstimmungen/volksabstimmungen-2014/2014-11-30/pauschalbesteuerung/seiten/default.aspx