In Memoriam: Zwitsers bankgeheim

swissDe Zwitserse Federale Belastingdienst (FTA) heeft eind september voor de eerste keer met buitenlandse autoriteiten informatie over bankrekeningen uitgewisseld. Door de aankondiging is een feitelijk einde gekomen aan het traditionele Zwitserse bankgeheim.

Dit uitwisselen gebeurt in eerste instantie met de Europese Unie, Australië, Canada, Guernsey, IJsland, Japan, Jersey, Noorwegen, Isle of Man en Zuid-Korea. 

Maar liefst zo’n 7.000 banken, verzekeraars en andere financiële instellingen zijn bij de Zwitserse FTA geregistreerd. De gegevens van deze instellingen, met miljoenen rekeningen, worden doorgestuurd naar (onder meer) België. De naam en het adres van de rekeninghouder worden gedeeld, evenals het fiscale registratienummer. Ook worden gegevens over de rekeningbalans en het kapitaalinkomen gedeeld. Hierdoor kunnen de autoriteiten bekijken of de belastingplichtige zijn buitenlandse financiële activa correct heeft gemeld. De jaarlijkse uitwisseling van data zal in 2019 worden uitgebreid naar ongeveer 80 partnerstaten, op voorwaarde dat ze voldoen aan de eisen inzake vertrouwelijkheid en databeveiliging. Het OESO-wereldforum over transparantie en uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden beoordeelt de uitvoering van het akkoord door staten.

Uitzonderingen

In sommige terreinen blijven nog wel beperkingen bestaan. Onder meer is het voor de Zwitserse autoriteiten onmogelijk inzage te krijgen in de nationale bankrekeningen van zijn burgers. Het Zwitsers bankgeheim is dus beperkt tot Zwitserland. Het geldt niet voor Zwitserse bankiers en klokkenluiders in het buitenland.

Er zijn nog enkele uitzonderingen: Cyprus en Roemenië zijn van een uitwisseling uitgesloten. Om technische redenen werd ook de transmissie van data naar Australië en Frankrijk vertraagd. Ook worden er nog geen gegevens met Kroatië, Estland en Polen uitgewisseld.