Tagarchief: bankgeheim

In Memoriam: Zwitsers bankgeheim

swissDe Zwitserse Federale Belastingdienst (FTA) heeft eind september voor de eerste keer met buitenlandse autoriteiten informatie over bankrekeningen uitgewisseld. Door de aankondiging is een feitelijk einde gekomen aan het traditionele Zwitserse bankgeheim.

Dit uitwisselen gebeurt in eerste instantie met de Europese Unie, Australië, Canada, Guernsey, IJsland, Japan, Jersey, Noorwegen, Isle of Man en Zuid-Korea. 

Maar liefst zo’n 7.000 banken, verzekeraars en andere financiële instellingen zijn bij de Zwitserse FTA geregistreerd. De gegevens van deze instellingen, met miljoenen rekeningen, worden doorgestuurd naar (onder meer) België. De naam en het adres van de rekeninghouder worden gedeeld, evenals het fiscale registratienummer. Ook worden gegevens over de rekeningbalans en het kapitaalinkomen gedeeld. Hierdoor kunnen de autoriteiten bekijken of de belastingplichtige zijn buitenlandse financiële activa correct heeft gemeld. De jaarlijkse uitwisseling van data zal in 2019 worden uitgebreid naar ongeveer 80 partnerstaten, op voorwaarde dat ze voldoen aan de eisen inzake vertrouwelijkheid en databeveiliging. Het OESO-wereldforum over transparantie en uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden beoordeelt de uitvoering van het akkoord door staten.

Uitzonderingen

In sommige terreinen blijven nog wel beperkingen bestaan. Onder meer is het voor de Zwitserse autoriteiten onmogelijk inzage te krijgen in de nationale bankrekeningen van zijn burgers. Het Zwitsers bankgeheim is dus beperkt tot Zwitserland. Het geldt niet voor Zwitserse bankiers en klokkenluiders in het buitenland.

Er zijn nog enkele uitzonderingen: Cyprus en Roemenië zijn van een uitwisseling uitgesloten. Om technische redenen werd ook de transmissie van data naar Australië en Frankrijk vertraagd. Ook worden er nog geen gegevens met Kroatië, Estland en Polen uitgewisseld.

 

Advertenties

Zwitsers bankgeheim verleden tijd in 2018

ZwitserlandvlagZwitserland en de EU hebben op 19 maart 2015 een akkoord gesloten om vanaf 2018 belastinggegevens te gaan uitwisselen. Zwitserland zal de EU-lidstaten vanaf 2018 heel wat informatie (zoals identificatiegegevens, … ) moeten doorgeven over rekeningen die hun burgers in Zwitserland hebben.

EU-onderdanen zullen hun inkomsten niet langer voor de fiscus kunnen verbergen door ze op een Zwitserse rekening te parkeren. Op die manier gaat Zwitserland verder op het elan van de nieuwe, binnen de OESO en de G20, afgesproken globale standaard voor de automatische uitwisseling van bankgegevens.

Meer info: http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=56622

 

 

Twee wetsvoorstellen bedreigen het bankgeheim

wetsvoorstelDe Zwitserse regering heeft woensdag twee wetsvoorstellen ingediend die een einde kunnen maken aan het bankgeheim in Zwitserland. Zwitserland wil het bankgeheim voor buitenlandse rekeningen opheffen en gegevens van buitenlandse rekeninghouders automatisch naar de belastingdienst van het land van herkomst sturen. Het Zwitsers parlement stemt in de herfst of in de winter over de twee wetsvoorstellen. De Zwitserse regering hoopt dat de wet die het bankgeheim opheft tegen 2017 van kracht zal zijn. De automatische uitwisseling van bankgegevens zou in 2018 van start moeten gaan.

Concluderend kan men stellen dat Zwitserland steeds meer stappen onderneemt tot afschaffing van het bankgeheim maar dat er nog enkele hordes (eventueel referendum, enz.) genomen dienen te worden.

Meer informatie hierover is te vinden op:

http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=en&msg-id=55889

Zwitsers bankgeheim en de fiscus

De geheimhoudingplicht van Zwitserse banken geldt ook tegenover de fiscus. De bank mag, volgens artikel 47 van het Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, geen enkele informatie over hun cliënten aan de fiscus verstrekken. Twee vaststellingen hieromtrent:

–          Een bank mag, als gevolg van de werking van het bankgeheim, nooit rechtstreeks informatie verschaffen aan de fiscus.

–          Controleurs van de fiscus kunnen nooit op eigen initiatief bij de bank – al dan niet via een derdenonderzoek – informatie vergaren wanneer de belastingplichtige weigert die informatie te verstrekken.

Wanneer een controleur kennis heeft van het feit dat een belastingplichtige meer banksaldi heeft dan hij in zijn aangifte heeft verantwoord, kan hij de ontbrekende informatie alleen via een getuigschrift verkrijgen, die de bank aan de belastingplichtige heeft gestuurd. Wanneer de belastingplichtige dit getuigschrift vervolgens weigert ter inzage te verstrekken of vernietigt, heeft de controleur geen middelen meer om de feiten inzake de onbekende banksaldi vast te stellen.