Tagarchief: recht

Internationale fiscale gegevensuitwisseling

GegevensuitwisselingDe internationale tendens van gegevensuitwisseling en doelgerichte samenwerking doet het fiscaal bankgeheim op termijn volledig verdwijnen. De globale steun voor de initiatieven om gegevens op periodieke en gestructureerde wijze uit te wisselen, neemt toe. Traditionele vluchtoorden, zoals o.m. Zwitserland, komen hierdoor steeds meer onder druk te staan.

Zwitserland

Het Zwitsers parlement heeft op 31 mei 2016 het akkoord met de EU en Australië over de automatische uitwisseling van financiële informatie geratificeerd. Daarmee kunnen Zwitserland en de 28 lidstaten van de EU vanaf 2017 starten met het inzamelen van bankgegevens die in 2018 uitgewisseld kunnen worden.

Door de nieuwe EU-Zwitserse overeenkomst krijgen de lidstaten, jaarlijks, de namen, adressen, fiscale identificatienummers en geboortedata van hun ingezetenen die een rekening aanhouden in Zwitserland, alsmede andere financiële informatie en saldi van de rekeningen.

Internationaal

DStZ.11

Op 1 januari 2016 is de Europese spaarrichtlijn opgeheven en vervangen door de Common Reporting Standard (CRS). De CRS is een OESO-initiatief waarvoor de OESO zich geïnspireerd heeft op de Amerikaanse FATCA-regels. Alle landen die toetreden tot de CRS ondertekenen daartoe een multilaterale overeenkomst. De CRS werd op Europees niveau in onze wetgeving ingevoerd door de bijstandsrichtlijn (Richtlijn 2014/107/EU).

Advertenties

Das Schweizer Bankgeheimnis unter Druck

bankgeheimnisUnter dem Begriff Bankgeheimnis versteht man die Verschwiegenheitspflicht und das Auskunftsverweigerungsrecht einer Bank gegenüber Dritten hinsichtlich der finanziellen Situation eines Kunden. In der Schweiz wird das Bankgeheimnis als Schutz der ökonomischen Privatsphäre des Kunden verstanden. Es war und ist nicht absolut, denn es bietet Kriminellen keinen Schutz. Banken erteilen insbesondere in- und ausländischen Strafbehörden auf Grund gesetzlich vorgegebener Verfahren Auskunft. Das Bankgeheimnis wird ferner als wesentlicher Standortvorteil des Schweizer Finanzplatzes begriffen.

Das Schweizer Bankgeheimnis ist seit 1934 fest im Zivilgesetzbuch des Landes gesetzlich verankert und spiegelt eine alte Tradition des Persönlichkeitsschutzes und der Diskretion im schweizerischen Bankgeschäft wieder. Das Bankgeheimnis ist nicht in der Bundesverfassung, sondern in Art. 47 des Bankengesetzes als Strafbestimmung verankert.

Danach wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse bis zu 50‘000 Franken bestraft, wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter, oder Liquidator einer Bank, als Untersuchungs- oder Sanierungsbeauftragter der Bankenkommission, als Organ oder Angestellter einer anerkannten Revisionsstelle anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat oder wer zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht.

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Website: http://steuerportal.ch/news/das-schweizer-bankgeheimnis-unter-druck